قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, January 18, 2002

٭ امروز از طريق ارسال نامه الکترونيکی تولد صفحه فارسی ايران هيدرولوژی را به اطلاع ساير دانشجويان عزيز ايرانی خارج از کشور رساندم.شايد بيشتر بخاطر اينکه يکی از آرزوهايم را از اين طريق مطرح کنم.آرزويی که به همت شما عزيزان ميتواند جامه عمل بپوشد.
ايکاش هرکسی در زمينه تخصصی خودش لا اقل در حد معلومات عمومی برای سايرين چند کلامی به زبان شيرين فارسی بنويسد تا جای خالی صفحات الکترونيکی علمی بزبان فارسی در اينترنت کمتر خودنمايی کند.
ساده ترين راه شروع اين کار اين است که سری به وبلاگ آقای درخشان بزنيد تا با ساده ترين شکل ايجاد رايگان وبلاگ بزبان فارسی آشنا شويد و البته با مختصری مطالعه در خصوصHTML در مرجع اچ تی ام ال ميتوانيد قابليتهای کاری خود را افزايش دهيد.ضمنا گروه بلاگ نويسان فارسی در ياهو محلی است که ميتوانيد اطلاعات مفيدی در اين خصوص کسب کنيد و البته ديگران را در اين مسير راهنمايی کنيد.
البته بد نيست سری هم به صفحه bravenet.com بزنيد و از امکان ايجاد صفحه رايگان آن که قابليتهای خوبی هم دارد استفاده کنيد.
هر چند ميدانم که همه شما عزيزان بشدت مشغول انجام مطالعات و تحقيقات خود هستيد اما اميدوارم به همت شما عزيزان در آينده نزديک شاهد تولد صفحات علمی اينترنتی شما بزبان شيرين فارسی باشم.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List