قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, January 31, 2002

٭ نوشته ديروزم باعث شد که ديشب را با ياد دانشجويان عزيزی سپری کنم که مدتی افتخار خدمتگذاريشان را داشتم و لازم ديدم در همين صفحه اضافه کنم که هر چند پذيرفته شدن برخی از آنان چون آقايان فتاحی . خدری و يا حسنلو در کنکور مقطع کارشناسی ارشد نشان از توان بالای علمی اين عزيزان داشت اما عدم پذيرش ديگران را نبايد به حساب کمبود معلومات آنها گذاشت چرا که متاسفانه ظرفيت پذيرش دانشگاه های کشور در مقطع کارشناسی ارشد محدود و تعداد متقاضيان بسيارزياد ميباشد.
عزيزانی چون آقايان مهندس بيات / مهندس منوچهری / مهندس حسنی / مهندس عربی / مهندس ابراهيمی / مهندس سوری / و... و يا خانمها مهندس کلاهچی / مهندس لاهورپور/مهندس يزدان پرست / مهندس محمدی سعادت / مهندس روست / مهندس مويد هوشمند / مهندس محمدی آزاد و ... که بی ترديد شايستگی و توان علمی لازم برای ادامه تحصيل را داشته و دارند و من اميدوارم از توانايی های علمی و تخصصی اين عزيزان در داخل کشور بنحو مناسبی استفاده گردد.
از طرف ديگر بياد عزيزانی ديگری افتادم که امسال فارغ التحصيل ميشوند و از مدتی پيش خود را برای کنکور کارشناسی ارشد آماده ميکنند.عزيزانی چون آقايان عبقری / بشير گنبد و ... و يا خانمها معتمد وزيری / گرگين و ... که ذکر نام همه عزيزان برايم ميسر نيست ولی بی ترديد ياد و خاطرات عزيزشان همواره در دلم زنده بوده و زنده خواهد ماند.
از صميم قلب برای همه اين عزيزان و همه جوانان هموطن آرزوی سلامتی و موفقيت دارم.
ضمنا وب رينگ وب لاگهای علمی فارسی به همت يکی از هموطنان عزيز ( علی آقا ) براه افتاده که لينک آنرا درهمين صفحه مشاهده ميفرماييد و پيشنهاد ميکنم سری به آن بزنيد هر چند فعلا تعداد وب لاگهای علمی فارسی خيلی کم است اما اميدوارم بزودی با تسهيل امکان دسترسی به اينترنت توسط مسئولين محترم و همت شما دانشجويان و دانش پژوهان و دانشمندان عزيز شاهد تولد وبلاگهای علمی فارسی در تمام رشته های علمی باشيم. به اميد آنروز.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List