قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Tuesday, February 26, 2002

٭ شايد جالب باشد نظر يکی از دوستانم ( آقای نيلز شوتزه دانشجوی دکتری هيدرولوژی که فوق ليسانسش را در رشته کامپيوتر - نرم افزار اخذ کرده ) را در خصوص نرم افزارهای قدرتمند مطلب / ميپل / متمتيکا برايتان بنويسم.
او معتقد است اين نرم افزارها مثل دين هستند و همه آنها قدرت پاسخگويی به نيازهای مهندسين و محققين را دارند.البته بسته به نوع نيازهای محاسباتی ( که شبيه شرايط فرهنگی . اجتمايی . اقتصادی و اقليمی جوامع مختلف ميباشند )هرکدام از اين نرم افزارها بر مسايل خاصی تاکيد بيشتری دارند اما بهر حال از طريق همه آنها ميتوان به اغلب سوالات مطروحه در علوم مهندسی پاسخ داد. هرچند روشها ی محاسباتی کم و بيش با هم متفاوتند اما در نهايت جواب يکسان خواهد بود.
بنظر من اين نظريه زيبا کاملا صحيح نيست چون هر چند همه اين نرم افزارها قدرت انجام محاسبات مهندسی را دارند اما هرکدام از آنها در زمينه هايی خاص دارای امتيازاتی ويژه هستند.مثلا سادگی دستورات محاسباتی در متمتيکا يا قدرت بالای محاسبات ماتريسی يا قابليتهای قدرتمند تهيه تصاوير سه بعدی و متحرک سازی همراه با صدا و ... در مطلب و ميپل از ان جمله محسوب ميشوند و البته امتيازات مشترک همه آنها که سازگاری با سی ++ و فرترن و قابليت تبديل برنامه ها از و به زبانهای برنامه نويسی ديگر و قدرت و دقت بسيار زياد در حل مسايل پيچيده رياضيات مهندسی می باشد .
بهر حال در خصوص محاسبات هيدروليکی و هيدرولوژيکی در انستيتوهای مختلف هيدرولوژی و مهندسی رودخانه و ... با توجه به تجربيات اساتيد و ... استفاده از نرم افزار مطلب قويا توصيه می شود.
حال که قانون حمايت از توليد کنندگان نرم افزار در ايران به تصويب رسيده است جا دارد شاهد تولد نرم افزار های تخصصی علمی بزبان فارسی باشيم.شايد اولين قدم و ساده ترين کار شروع از محاسبات رايج و روزمره در کارهای اجرايی باشد که در حال حاضر انجام دستی آنها علاوه بر اتلاف وقت کارشناسان محترم با احتمال خطا های ناشی از محاسبات دستی نيز همراه است.اميدوارم اين کار در قالب پروژه های دانشجويی با هدايت اساتيد محترم دانشگاه ها انجام گردد.بديهی است با افزايش قابليتهای نرم افزاری بجرات ميتوان گفت که حتی با استفاده از نرم افزارهای ساده ای چون صفحه گسترده اکسل نيز ميتوان برای بسياری از محاسبات مهندسی برنامه های کاربردی تهيه کرد.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List