قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, February 18, 2002

٭ اين روزها روی تهيه يک برنامه تخصصی کار ميکنم که بخش کوچکی از محاسبات اوليه تزم را محاسبه ميکند.به همين دليل در شش روز گذشته فرصت نکردم چيزی بنويسم.هنوز هم بشدت مشغول ادامه کار هستم .بهر حال بطور خلاصه در پاسخ به دوست عزيزم آقای مهندس فتاحی که اخيرا اولين گام را در ايجاد اولين بلاگ مرتع داری به زبان فارسی برداشتند مايلم استفاده از امکانات ارتباط صوتی و نوشتاری همزمان Chat سايت پال تک را برای ارتباطات علمی پيشنهاد نمايم.چرا که نصب و استفاده از آن رايگان و آسان است و ضمنا کيفيت ارتباط در مقايسه با ياهو مسنجر و ... بسيار خوب ميباشد و از طرف ديگر سهولت امکان ساخت اتاقهای خصوصی با رمز و ... از مزايای آن ميباشد.
شايد اضافه کردن اين مطلب ضرورتی نداشته باشد اما مايلم به اين مطلب اشاره کنم که در استفاده از اين تکنولوژی (چت) دقت کنيد وقت ارزشمندتان که بخشی از عمر عزيز و گرانمايه شماست به بطالت نگذرد.
هفته گذشته هفته عجيبی بود.خبرهای خوب و مهمترين آنها خبر اعزام از طريق بورس تعدادی از همکاران سابق برای ادامه تحصيل به خارج از کشور و خبرهای ناگوار و تلخ تر از همه خبر نمره داغ شدن تعدادی از دانشجويان و ...
که مرا بياد خاطرات تلخ گذشته خودم انداخت.البته مايلم اضافه کنم که در تمام طول تحصيل از ميان تمام اساتيدی که من افتخار شاگردی آنها را يافتم ( بيش از 60 استاد ) تنها يک بار با چنين مشکلی برخورد کردم و بديهی است اغلب قريب به اتفاق اساتيد محترم ما انسانهايی والامقام بوده و هستند و احترامشان برای من محفوظ است.
من و دوستان هم دوره من بخاطر داريم که تنها تذکر شکل صحيح يک فرمول به يکی از اساتيد مدعو خارج از دانشگاه برای من و آقای مهندس گودرزی به قيمت افتادن از آن درس تمام شد. عليرغم اعتراض کتبی ما و پيگيری آموزش دانشکده هرگز به اعتراض ما رسيدگی نشد و نهايتا دانشکده ديگر از آن فرد برای تدريس دعوت بعمل نياورد.اين اولين و تنها درسی بود که من در طول دوران تحصيلم در آن نمره حد نصاب را کسب نکردم و خاطره تلخ آن هرگز از يادم نخواهد رفت. بعدها خيلی به اين مسئله فکر کردم و فهميدم بسياری از ما بخصوص وقتی که قدرت و امکانش را داشته باشيم هيچ انتقادی را بر نمي تابيم . لذا در ايام توانايی لازم است که اين سخن از معصومين را آويزه گوش خود نماييم که : آنچه را برای خود نمی پسندی برای ديگران نيز مپسند .
از طرف ديگر مايلم به دوستان عزيز دانشجويم ياد آوری نمايم که مقام معلم آنقدر محترم است که امام علی ( ع ) ميفرمايد : هرکس کلمه ای به من بياموزد مرا بنده خود ساخته است .
ايام به کام و گردش چرخ بر مرادتان باد.

........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List