قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Wednesday, April 17, 2002

٭ جناب آقای ؟؟؟؟؟؟؟ شرح حال و درد دل شما را خواندم وبسيار متاسف شدم. همانقدر که در موقع دانشجويی خودم بخاطر تذکر يک اشتباه به استاد در حل مسئله تنها نمره پايين تر از حد نصاب در طول تحصيلم را درکارنامه ام ديدم و در پاسخ اعتراضم به آن نمره جواب شنيده بودم که : خيال ميکنی خيلی باسوادی چنان بکوبمت که هرگز نتوانی برخيزی .آنوقت تصور می کردم کمرم را بنامردی شکستند و مسير زندگيم را بناحق تغيير دادند. خدای را سپاس که قدرت برخواستنم عطا کرد. بهر حال متاسفانه بهانه حفظ حرمت استاد و ... بسياری از مواقع مانع از آن می شود که حرمت حق رعايت گردد.از آنجاييکه بر اساس اعتقاداتم سکوت در برابر تظلم خواهی مظلوم را همچون ظلم کردن به ديگران و يا پذيرش ظلم توسط مظلوم بدور از جوانمردی ميدانم و عليرغم عواقب ناخوشايند اينکار برای من و احتمالا برای شما که هنوز دستتان زير تيغ طرف دعوايتان می باشد آمادگی خود را در برای باز کردن صفحه الکترونيکی خاصی برای دادخواهی شما و پاسخگويی طرف مقابلتان و شهادت آگاهان اعلام ميکنم تا طرفين دعوا و شهود بتوانند بدون نگرانی از عواقب شهادت دادن و برملا شدن نامشان مطالب خود را در آن بنويسند.شايد اينکار سبب شود که لا اقل در محيط های علمی بيشتر به حقوق انسانی و متقابل هم احترام گذاريم.آرزوی قلبی من اين است که کل مسئله سوء تفاهمی بيش نباشد و مشکلات شما هم برطرف گردد و ديگر هرگز چنين سوء تفاهم هايی لااقل در محيط های علمی پيش نيايد.
جدای از چند وچونی مسئله فوق و صحت وسقم آن که متاسفانه مسبوق به سابقه است @ چون سال گذشته اين مشکل برای دانشجويی مستعد ديگری پيش آمد که البته خوشبختانه به لطف خداوند آن مشکل برطرف شد و آن عزيز دانشجو توانست از دانشگاه فارغ التحصيل شود و بلافاصله در مقطع کارشناسی ارشد پذيرفته شد و انشاالله در آينده منشاء خدمات ارزنده ای برای کشور خواهد بود.@ سخنی هم دارم با قليلی ازهمکاران که تعدادشان بی ترديد در دانشگاه های ما از يک درصد هم کمتر است. مگر نه اين است که تنها دانشجويی حرمت استادش را حفظ ميکند که قبلا استاد حق و حرمتش را رعايت کرده و عملا اين درس را به او آموخته باشد.عزيزان.بزرگواران.سروران گرامی بياييد حرمت موقعيت و مقام خود را پاس داريم. من هم چون شما وارث هزاران سال حکومتهای جبارانه شاهانی هستم که از هر کدام ما در حد توانمان شاهک کوچک و ديکتاتور مسلکی ساخته که در حد توان به فرودستان ظلم ميکنيم و از تملق شنيدن لذت ميبريم.ما علم و شايستگی آنرا داريم که اشتباهاتمان را بشناسيم .ما بايد شهامت و قدرت آنرا داشته باشيم تا اشتباهاتمان را جبران کنيم.به يقين هيچ کدام ما معصوم و بدور از لغزش و خطا نيستيم اما تنها کسانی از ما به خطای خود اعتراف کرده و در صدد جبران آن بر می آيند که شخصيتی والاتر و روحی بزرگتر داشته باشند.مگر نه اينکه ما پيرو پيامبر بزرگی هستيم که قبل از مرگ از همه تقاضا ميکند اگر سهوا حق کسی را ضايع کردم يا حلال کند يا بيايد و همين الان مرا قصاص کند چون خدای از حقوق بندگانش نخواهد گذشت و من نيز تحمل عذاب الهی را ندارم.
خداوندا سعادت توبه واقعی و کسب رضايت همه کسانی را که خواسته يا ناخواسته بنحوی حقوقشان را ضايع کرديم از ما سلب مکن.آمين.
بياييم تا فرصت باقی است به حساب خود رسيگی کنيم( حاسبو قبل ان تحاسبو ) قبل از آنکه دادگر مطلق به آن رسيگی کند که همه چيز را می ببخشد مگر حق الناس.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List