قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, April 19, 2002

٭ آيا نرم افزار DAMBRK را می شناسيد.همانطور که از نامش بر می آيد اين نرم افزار برای محاسبه روند سيلابهای مخرب ناشی از تخريب سد ها بکار می رود.برای دريافت اطلاعات بيشترو داون لود رايگان Source Code و فايلهای حاوی مثالهای برنامه کافی است به صفحه اينترنتی گروه مکانيک رودخانه لابراتوار هيدرولوژی سازمان ملی هواشناسی امريکا برويد و مقالات علمی تحليل روند سيلابهای ناشی از تخريب سدها و ... مرتبط با اين نرم افزار را می توانيد به رايگان از سايت بين المللی شرکت بوس داون لود نماييد.اگر خوب توجه کنيد می بينيد شرکت بوس کمی در ظاهر برنامه تغيير ايجاد کرده والبته تعداد مقاطع قابل محاسبه را کمی افزايش داده و نسخه استاندارد آنرا با را با قيمت 895 دلار و نسخه پروفشنال را با قيمت 1295 دلار می فروشد ! نسخه استاندارد تا 300 مقطع عرضی و 1200 گام زمانی و نسخه پروفشنال تا 2000 مقطع عرضی و 3000 گام زمانی را شبيه سازی می کند که در اغلب موارد بيش از حد نياز هستند.بديهی است شما با داشتن کامپايلر فرترن قادر به استفاده از برنامه خواهيد بود و البته مجاز به تغييرات مورد نظر خود جهت بهبود نمايش محاسبات و ...
متدولوژی محاسبه نرم افزار در همه نسخه ها يکسان بوده و قابليت برنامه رايگان برای امور آموزشی بسيار خوب و در اغلب موارد برای محاسبات اجرايی بخصوص در مورد سدهای کوچک و متوسط کافی است.
شايد استفاده از متدولوژی اين نرم افزار و تکميل آن با مقالات جديد علمی و تهيه نرم افزار محاسباتی با قابليتهای ترسيم نمودارهای ساکن و متحرک و ... با استفاده از قابليتهای بالای محاسباتی نرم افزارهای چون مطلب ورژن 6 به بالا / ويژوال فرترن و يا متمتيکا و ....ايده مناسبی برای يک کار پايان نامه کارشناسی ارشد باشد.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List