قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Wednesday, August 14, 2002

٭ سيل گلستان و ...
و جعلنا من الماء شی حی
با تمام وجودم اعتقاد دارم که آب پيام آور آبادی و حيات است و تنها وقتی که بشر نعمت وجودش را قدر نشناسد منادی تخريب و مرگ خواهد بود.
باز هم سيل در استان گلستان فاجعه آفريد و بر اساس آخرين اخبار تاکنون 30 نفر از هموطنانمان در اثر اين حادثه جان باخته اند.ضمن اعلام همدردی با مصبيت ديدگان اين واقعه و با توجه به وقوع اين سيل همزمان با سيل مهيب اروپا که سبب کشته شدن دهها نفر در روسيه و جمهوری چک و وارد شدن خسارات مالی در کشورهای ايتاليا . اسپانيا . اطريش . آلمان و ... گرديد بد نيست به اين نکته اشاره ای کوتاه داشته باشم که
سيل پديده ای طبيعی است که هر چند بشر ميتواند علل وقوع آنرا بشناسد و با مديريت و تغيير برخی از عوامل موثردر آن و همچنين پيش بينی و اخطار بموقع آن از ميزان خسارات مالی و جانی ناشی از آن بکاهد اما نميتواند از وقوعش بطور کامل جلوگيری نمايد.بنابراين لازم است همزمان با مطالعات کارشناسی و اقدامات اجرايی مبتنی بر آن در بررسی علل وقوع و مديريت عوامل موثر قابل تغيير در آن ( احياء جنگلها و مراتع و ... ) و ايجاد سيستم های هشدارسيلاب و ...بايد به اين نکته مهم توجه داشت که بخش اعظم خسارات سيلاب عمدتا در اثر تجاوز انسان به حريم رودخانه ها و ساخت و ساز اماکن مسکونی و تجاری و توسعه راهها و ... در حريم مسيلها می باشد.به همين دليل است که اصل رعايت حريم رودها در توسعه و عمران اراضی بخصوص در نواحی شهری از اهميت خاصی برخوردار است.
ضمنا باطلاع می رساند که ارتفاع آب رودخانه الب در ساعت 15 امروز در شهر درسدن 692 سانتی متر بود و با توجه به پيش بينی های انجام شده بر اساس مدل پيش بينی سيلاب درسدن ارتفاع آب الب پس فردا تا 990 سانتی متر افزايش خواهد يافت.خوشبختانه ساخت و ساز در حريم رودخانه اين شهر بر اساس اصول مهندسی انجام شده و با توجه به سيستم مناسب پيش بينی سيلاب. بالا آمدن آب خطرات جانی بدنبال نخواهد داشت ( حريم الب در محدوده شهر درسدن عمدتا به فضای سبز و جاده های دوچرخه سواری تفريحی اختصاص دارد).
بعنوان حسن ختام اين نوشته بد نيست اشاره ای به گزارش مکتوبی داشته باشم که در کتابخانه انستيتوی ما وجود دارد که حاوی گزارش دقيق و کارشناسی از سيلاب سال 1898 ميلادی ( حدود 104 سال قبل) در شهر درسدن همراه با مقادير اندازه گيری شده بارش و سيلاب و نقشه ها ی مربوطه می باشد.اين گزارش علمی توسط اساتيد دانشگاه صنعتی درسدن در آن زمان نگاشته شده بود.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List