قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, September 27, 2002

٭ انقلابی در زمينه ارايه دروس رايگان و آن لاين
موسسه فنی ماسوچوست ( ام آی تی ) با راه اندازی پروژه دروس آزاد ام آی تی قصد دارد پيشگام انقلابی نوين در عرصه علم باشد. از دوشنبه 30 سپتامبر ( سه روز ديگر ) اولين رشته از دوره های آموزشی کامپيوتر - شيمی - زيست شناسی و مردم شناسی اين موسسه بزرگ و معروف تحقيقاتی در اينترنت منتشر خواهد شد و همه کاربران اينترنت قادر به استفاده رايگان از آن خواهند بود. همچنين اعلام شده که ظرف 10 سال آينده کليه اطلاعات و دوره های آموزشی ام آی تی که بالغ بر ميليونها صفحه اطلاعات و هزارن ساعت برنامه های آموزشی و سمينارها و ... می باشد بصورت آن لاين و برايگان بر روی شبکه اينترنت قرار خواهد گرفت.خانم آن مارگوليس مدير اين پروژه اعلام کرد که هيچ هدف مالی برای اين طرح پيش بينی نشده و اين پروژه برای هميشه رايگان خواهد بود.همچنين ديک يو از اساتيد ام آی تی در مصاحبه با خبرنگار بی بی سی اظهار داشت : " اميد و آرزوی ما اين است که با ايجاد سرمشقی بتوانيم ساير دانشگاه ها را نيز تشويق نماييم تا مواد درسی ارزشمند خود را برايگان در اختيار کاربران اينترنت قرار دهند ... ".
در حال حاضربرای استفاده از اغلب دروس آن لاين موجود در شبکه اينترنت متقاضی ناچار است مبالغ هنگفتی را بعنوان ثبت نام برای دريافت کد و رمز استفاده از درس بپردازد . هر چند که برخی از اساتيد دروس خود را برای استفاده رايگان در شبکه اينترنت قرار داده اند اما اغلب دروس آن لاين دارای شهريه ثبت نام می باشند.
لينک تعدادی از مهمترين دروس رايگان و آن لاين هيدرولوژی و منابع آب در صفحه جزوات و متون درسی وب سايت ايران هيدولوژی ذکر شده است.
لينک دسترسی به سايت اينترنتی پروژه دروس آزاد ام آی تی

........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List