قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, October 24, 2002

٭ مسابقه بهترين وبلاگ‌های فارسي

با گذشت حدود يك سال از پيدايش وبلاگ‌های فارسي، توسعه خيره‌كننده آن در ميان فارسي‌زبانان در زماني كوتاه، اين پديده را به موضوعي همه‌گير تبديل نموده كه به راحتي همگان را با اينترنت آشنا مي‌سازد، و بستری مناسب برای بروز خلاقيت‌های گوناگون كاربران فارسي‌زبان فراهم مي‌كند.
اكنون با توجه به نقش پديده وبلاگ‌های فارسي در گسترش اينترنت و زبان فارسي، و در آستانه نخستين سالگرد تولد آن، ماهنامه دنيای كامپيوتر و ارتباطات مفتخر است كه در ادامه اهتمام خود در معرفي و ترويج اين پديده در كشور، مسابقه انتخاب بهترين وبلاگ‌ها با رای كاربران را برگزار مي‌نمايد.

در اين مسابقه، بنا به رای كاربران، وبلاگ‌های برتر در يازده موضوع مختلف انتخاب خواهند شد. اين يازده موضوع عبارتند از:

- وبلاگ‌های خبری-روزنامه‌نگاری
- وبلاگ‌های کامپيوتری-اينترنتي
- وبلاگ‌های علمي-آموزشي
- وبلاگ‌های مذهبي
- وبلاگ‌های عمومي
- وبلاگ‌های ادبي-فرهنگي-هنری
- وبلاگ‌های شخصي
- وبلاگ‌های اجتماعي
- وبلاگ‌های گروهي
- وبلاگ‌های زنان
- زيباترين قالب وبلاگ

نحوه شركت در مسابقه به اين ترتيب است كه هر فردی مي‌تواند با ورود به سايت و ثبت يك User، به موضوعات مورد علاقه خود رفته و حداكثر نام 3 وبلاگ محبوب خود را در هر يك از آن موضوعات درج نمايد. بديهي است كه مي‌توان نام وبلاگ خود را نير در آن نوشت، همچنين اين اسامي بايد ضمن آن كه با موضوع موردنظر مطابقت دارند، به طور معمول نيز به‌روز گردند.
نكته قابل توجه اين كه مي‌توان يك وبلاگ را در چند زمينه مختلف كانديدا نمود، هرچند نهايتاً هر وبلاگ فقط مي‌تواند فقط در يك موضوع برنده گردد.
همچنين هر شركت‌كننده قادر خواهد بود با User و Password خود، به سايت مراجعه نموده و آراء خود را تغيير داده و ويرايش نمايد.

توضيحات كامل در سايت مسابقه موجود است.
نشاني سايت مسابقه:
http://www.TopWeblogs.com

منبع خبر ماهنامه دنيای كامپيوتر و ارتباطات........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List