قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, October 10, 2002

٭ معرفی Water watch
ضمن تشکر از ابراز لطف و اطلاع رسانی جناب آقای پروفسور سروشيان بدينوسيله به استحضار می رساند که اخبار هيدرولوژيک مناطق خشک ونيمه خشک از سراسر جهان با نام Water watch بر روی شبکه اينترنت در دسترس علاقمندان می باشد. همچنين مشاهده صفحه مرکز همکاری های آن لاين SAHRA Work Groups و عضويت در اين گروه کاری و خبررسانی که زير نظر جناب آقای پروفسور سروشيان از دپارتمان هيدرولوژی و منابع آب دانشگاه آريزونا فعال می باشد به همه اساتيد . محققين و دانشجويان فعال در زمينه هيدرولوژی مناطق خشک و نيمه خشک توصيه می شود.
ضمنا باطلاع می رساند که خود آموز فارسی استفاده از نرم افزار TR-55 تحت ويندوز ( هيدرولوژی حوزه های آبخيز کوچک ) که آخرين نسخه آن حدود شش ماه پيش عرضه شده است بصورت فايل پاور پوينت در دست تهيه است که در اولين سال روز ايجاد صفحه ايران هيدرولوژی بصورت رايگان و قابل داون لود ارايه خواهد شد.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List