قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Saturday, November 02, 2002

٭ خبری در خصوص آب هيرمند
با تشکر از آقای مهندس هيراد عبقری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخيزداری دانشگاه تهران بابت ارسال اين مطلب توجه شما را بدون هيچ توضيحی به اين خبر جلب می کنم :

آب رودخانه هيرمند به ايران رسيد

در پی آزادسازی آب رودخانه هيرمند در جنوب افغانستان، جريان آب اين رودخانه به ايران رسيد. به گزارش ايرنا، آب رودخانه هيرمند از استان نيمروز افغانستان وارد مرز "جاريکه" در منطقه سيستان ايران شده است. در همين حال دکتر عبدالله عبدالله، وزير خارجه افغانستان، در گفتگويی با بی بی سی اظهار داشت که جاری ساختن آب هيرمند، بنا به تقاضای محمد خاتمی، رييس جمهور ايران، از حامد کرزی، رييس دولت انتقالی افغانستان و به دليل وضعيت بشری در آن سوی مرز افغانستان صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس معاهده قبلی که در مورد آب هيرمند وجود دارد، الزامی در اين زمينه برای افغانستان وجود نداشت و اين اقدام تنها برای پاسخگويی به تقاضای يک کشور همسايه بود که برای مدتی آب هيرمند جاری شده است.
همچنين به گفته "خسرو شکيب"، معاون آبياری شرکت آب سيستان و بلوچستان، اين آب برای ذخيره به آبگيرهای چاه نيمه (منبع تامين آب سيستان) در حال هدايت است.
آقای شکيب حجم آب ورودی هيرمند به ايران را بين 20 تا 25 متر مکعب در ثانيه ذکر کرد
اين آب از 16 روز قبل از سد "کجکی" واقع در استان هلمند افغانستان در بستر رودخانه هيرمند رها شده است.
ماه گذشته "سيامک شيرزاد" مدير عامل شرکت آب ای سيستان و بلوچستان گفته بود که تفاهم نامه مربوط به رها سازی آب رودخانه هيرمند بين ايران و افغانستان امضا شده است.
وی پس از بازگشت از افغانستان گفت که در سفر اخير محمد خاتمی به افغانستان، توافقی بين دو کشور در مورد رهاسازی آب رودخانه هيرمند صورت گرفت.
به گفته وی، اين تفاهم نامه در حقيقت زمينه اجرايی کردن قرار دادی است که در سال 1351 بين ايران و افغانستان به امضا رسيد.
وی گفت که در يادداشت تفاهم امضا شده ميان دو کشور، مسوولان سياسی افغانستان قول داده اند تا حق ايران از آب اين رودخانه برای ساکنان "دشت سيستان" رها شود، که به گفته وی، با اين کار بسيار از مشکلات ناشی از خشکسالی در اين منطقه رفع می شود.

خبر از سايت بي بي سي فارسي - هيراد عبقري

........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List