قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, November 11, 2002

٭ حکم صادره درخصوص آقای دکترآقاجری
بنا داشتم و دارم که در اين وبلاگ تنها به مطالب علمی در حيطه تخصصم بپردازم و از ارايه عقايد. نظرات شخصی و تحليلهای سياسی جدا اجتناب کنم اما صدور حکم ناباورانه ارتداد و اعدام برای آقای دکتر هاشم آغاجری و انعکاس وسيع اين حکم در رسانه های جهانی و اثرات منفی آن در افکار عمومی مرا بر آن داشت تا چند سطری از سر درد و دلسوزی بنويسم .
پس از حادثه یازده سپتامبر رسانه های غربی با ربط دادن مسئله تروريسم به دين مبين اسلام تلاش وسيعی را جهت بدبين کردن افکار عمومی جهانی نسبت به اسلام آغاز کردند و زورمداران حرکت های آزاديخواهانه ملل مسلمان را تحت عنوان تروريسم اسلامی بشدت سرکوب کردند. متاسفانه افکار عمومی جهان که نگران از گسترش تروريسم اسلامی بود در مقابل اين جنايات ضد بشری سکوت کرد و مسلمانان در سراسر جهان بعنوان اولين مظنونان احتمالی حوادث تروريستی معرفی شدند و می شوند .
در اين ايام که ارايه چهره ای خشن و بی منطق از اسلام در دستور کار دشمنان اسلام قرار گرفته اعلام حکم ارتداد و اعدام آقای دکتر آقاجری استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس بدليل ابراز عقيده و سخنرانی صرف نظر از درستی يا نادرستی تمام و يا قسمتی از اظهارات ايشان که جای بحث و تحليل علمی و منطقی دارد و اين بحث در تخصص اينجانب نيست ( اما طبق بيانيه منتشره مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم که از متخصصين حوزوی نيز می باشند : آقای دکتر آقاجری مسلمان متعهد و جانبازی هستند که در سخنانشان هيچ مستند شرعی و قانونی بعنوان سب النبی و يا ارتداد بچشم نمی خورد ) به اسلام ستيزان اين امکان را می دهد تا دين اسلام را که دادگاه های کشور ما قاعدتا بايد صادر کننده احکام بر اساس آن باشند دينی فاقد پشتوانه منطقی وعقلی در پاسخگويی به انتقادهای وارده معرفی نمايند.
از آنجاييکه اين حکم در مرحله مقدماتی دادگاه صادر شده و قابل نقض می باشد در اين ايام مبارک ماه رحمت الهی همگام با بسياری از هموطنان دعا می کنم که با نقض اين حکم در ديوان عالی کشور و يا بهر شکل ممکن ديگر علاوه بر رفع اتهام ارتداد و ... از آقای دکتر آقا جری باب اتهامات ناروا به دين مبين اسلام در خصوص تفتيش عقايد و عدم تحمل بحث های منطقی و ... بسته شده و امکان مباحثات علمی و منطقی بين دانشمندان حوزه و دانشگاه در خصوص مسايل دينی - اجتماعی - سياسی و ... در فضايی آرام و علمی باز گردد. آمين .


........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List