قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Tuesday, December 24, 2002

٭ موضوع : سياست كاربرد HEC-RAS در پروژه ملی بيمه سيلاب (NIFP)

اداره مديريت خدمات اضطراری فدرال
31 آوريل 2001
توضيحاتی برای بخش مطالعه خطرات، اداره مهندسين پيمانكار نقشه نواحي I-x واشنگتون
از Michael K. Buckley رئيس بخش خدمات فنی مديريت کاهش خسارات

تاريخچه:
گروه مهندسي ارتش آمريكا ( USACE) يكي از ادارات فعال دولتی در توسعه برنامه هاي مدل سازي هيدروليكي و هيدرولوژيكي مي باشد .اين برنامه ها در طول تاريخچه پروژه ملي بيمه سيل ( NFIP ) براي پهنه بندي خطر سيل و ايجاد مطالعات بيمه سيل(FIS) و نقشه هاي نرخ بيمه سيل ( FIRM ) بكار گرفته شده اند.مدل كامپيوتري HEC-2 يكي از مدل هاي ويژه اي است كه در طول تاريخچه NFIP بطور گسترده براي محاسبات هيدروليكي تعيين ارتفاع سيل مبنا ( BFE ) بكار گرفته شده است.
گروه مهندسي ارتش امريکا ، سيستم تحليل رودخانه (HEC-RAS)، را كه يک نرم افزار کاملا جديد مي باشد براي جايگزيني HEC-2 منتشر ساخته است. در واقع هيچ يك از متدهای هيدرروليكي موجود در HEC-2 درHEC-RAS بكار گرفته نشده است.
اين نوشتارسياست استفاده از مدل HEC-RAS بجای HEC-2 رابرای تهيه نقشه های پهنه بندي خطر سيلاب در پروژه ملی بيمه سيلاب توصيه می کند.

استدلال :
تا به امروز اكثر مطالعات بيمه سيلاب و نقشه های تعيين نرخ سيلاب مدل HEC-2 را برای محاسبه ارتفاع سطح آب بكار گرفته اند .پاراگراف 65.6(a)(8) قوانين ايالتی پروژه ملي بيمه سيلاب ( NFIP ) تاکيد دارد که مدل كامپيوتري بکار رفته در تهيه نقشه های تجديد نظر بايد مشابه همان مدل كامپيوتري مورد استفاده در تحقيق اصلي باشد، از آنجاييکه گروه مهندسی هيدرولوژی ( USACE ) بكار گيري مدل HEC-2 را توصيه نميكند ( بدليل جايگزين شدن آن با مدل HEC-RAS )، اداره مديريت خدمات اضطراری فدرال بايد شرايط مناسب استفاده از HEC-RAS بعنوان مدل اصلی مطالعات بجای HEC-2 را برای محاسبه ارتفاع سطح آب مشخص نمايد.
اداره مديريت هاي اضطراري فدرال (FEMA ) بيانيه اي را در 14 مارس 1997 منتشر كرد كه روشهای استفاده مناسب از HEC-RAS را شرح داده است . آن نوشتار مشخص کرد كه HEC-RAS ميتواند براي تجديد نظر يا مطالعه مجدد بيمه سيلاب بکار رود اگر
* كل جريان با HEC-RAS باز بيني مجدد شده باشد و يا
* بازه جريان مدل سازي شده بر اساس HEC-RAS از نظر هيدروليكي مستقل از شاخه افت جريان باشد .
براي مثال، جريان مورد مطالعه قرار گرفته از طريق پايين دست تلاقي دو رود در هنگام دريافت جريان سراب در يك بند يا ساير سازه هاي هيدروليكي ديگر .
از آنجائيکه مرکز هيدرولوژی مهندسی نرم افزار جديد HEC-RAS را به جاي HEC-2 بكار گرفته است ، بدينوسيله اداره مديريت های اضطراری فدرال سياست خود را برای استفاده از HEC-RAS بشکل زير باز بيني كرده است.

روش نهايي:

جزئيات جديد مطالعات بيمه سيل:
اداره مديريت خدمات اضطراری برای مطالعات بيمه سيلابی كه هنوز شروع نشده اند و براي رودهايی كه در آنها مطالعه موثری صورت نگرفته است، استفاده از HEC-RAS را بيشتر از HEC-2 توصيه ميكند.البته توجه داشته باشيد كه مدل های كامپيوتری ديگری نيز ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند. ليست كامل مدلهای قابل قبول براي اداره مديريت خدمات اضطراری را ميتوان در سايت ما http://www.fema.gov/mit/tsd/en_modl.htm مشاهده نمود.
هرچند که قويا استفاده از HEC-RAS به جاي HEC-2 توصيه می شود اما هنوز هم HEC-2 يك مدل هيدروليكي قابل قبول ميباشد.

تجديد نظر در مطالعات بيمه سيل موثر:
براي باز بيني يا مطالعه مجدد رود خانه های كاملا مطالعه شده، كه مدل اصلی آن HEC-2ميباشد تبديل آنها به HEC-RAS پيشنهاد ميشود .در تبديل يك مدل موثر HEC-2 به HEC-RAS راهنمائي های زير بايد در نظر گرفته شود.
· مدل موثر HEC-2 بايد در كامپيوتر های ميزبان مدل HEC-RAS براي ايجاد مدل موثر ثانويه مورد بررسی مجدد قرار گيرد. اختلاف در ارتفاع سطح آب بين مدل مورد استفاده و مدل مورد استفاده ثانويه بايد بطور كامل مستند و بطور كلي شرح داده شود.
· بيشتر تفاوت ها در ارتفاع سطح آب ميتواند به موارد زير نسبت داده شود .
(1) اختلاف در متد مدل سازی پل و كانال . (2) روش ارسال محاسبات .(3) عمق بحراني پيش فرض و(4) محاسبات ژئومتری آبراهه.

راهنمای كاربران HEC-RAS و راهنمای مرجع هيدروليكي HEC-RAS جزئيات اختلاف محاسباتي بين اين دو مدل و راهنمائي های بهينه سازي نتايج HEC-2 را تشريح كرده است. اين راهنماها بايد در تشريح اختلاف بين مدل های موثر اوليه ومدل های موثر ثانويه مورد ملاحظه قرار گيرند.
· هر گاه مدل موثر ثانويه جايگزين شد، مدل اصلاح شده، شرايط موجود، و مدل هاي حالت قبل از پروژه ميتوانند در HEC-RAS ايجاد شده، و مدل موثر ثانويه HEC-RAS بعنوان مدل پايه بكار مي رود.
· با توجه به پاراگراف 65.6(a)(8) قوانين NFIP، مدل های HEC-RAS بايد پروفيل های سطح آب در سراب و پاياب انتهاي بازه های اصلاح شده را با اختلاف ارتفاع کمتر از 0.05 فوت ( 1.5 سانتیمتر ) مرتبط نمايند.
از آنجاييکه گروه مهندسی ارتش امريکا مدل HEC-RAS را جايگزين مدل HEC-2 كرده است ما نيز به كار گرفتن HEC-RAS را، در هر كجا كه لازم باشد، تا ئيد مي كنيم و اطمينان مي دهيم اين نوشتار شيوه های جايگزيني مدل HEC-RAS به جاي HEC-2 بمنظور پهنه بندي خطر سيل در NFIP را به مقدار كافي تشريح نموده است .
اگر شما هر سوال يا نظري داريد لطفا آن را با خانم sally p.magee كارمند اداره مركزي ما در واشنگتون ، با تلفن D.c.at(202) 646-8242 و يا از طريق ای ميل sally.magee@fema.gov مطرح نماييد.

ترجمه از اسماعيل منوچهری
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبخيزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان

وبلاگ قطره قطره ضمن تشکر از آقای مهندس منوچهری آمادگی خود را برای درج مقالات تخصصی شما عزيزان و يا ارسال مقالات کوتاه و کاربردی جهت ترجمه و درج آن بنام شما در وبلاگ قطره قطره اعلام ميدارد.
ضمنا به اطلاع ميرساند که نگارنده وبلاگ قطره قطره تصميم دارد با تشکيل يک گروه کاری افتخاری راهنمای استفاده از نرم افزارهای قدرتمند و رايگان 2.2 HEC-HMS و HEC-GeoHMS ( ويرايش سال 2002 ) را به زبان فارسی ترجمه نموده و آنرا با ذکر نام مترجمين بصورت رايگان در شيکه اينترنت قرار دهد. لذا بدينوسيله از همه عزيزانی که می توانند و مايلند سهمی در ترويج کاربرد کامپيوتر و جی آی اس در مطالعات هيدرولوژی حوزه های آبخيزدر کشور عزيزمان داشته باشند دعوت می شود تا با ارسال نامه الکترونيکی ( حد اکثر تا آخر ديماه ) به اينجانب به آدرس پست الکترونيکی farnush.ghasempour@mailbox.tu-dresden.de آمادگی خود را برای اين کار اعلام فرمايند تا پس از هماهنگی های لازم اين مهم به همت همگی شما عزيزان به انجام رسد. ضمنا تقاضا دارد پيشنهادات خود را در قسمت نظر خواهی ( Comments ) زير متن مرقوم فرماييد.
با سپاس - فرنوش قاسم پور
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List