قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Wednesday, January 08, 2003

٭ معرفی کتاب
با تشکر از آقايان دکتر عبدالله لنگری و دکتر مالک زارعيان که سه جلد کتاب جديد فارسی مرتبط با علوم آب را که اخيرا در ايران چاپ شده اند تهيه کرده و به اينجانب رسانيده اند مناسب ديدم با توجه به تازگی محتوای اين کتب در بين کتب منتشره فارسی به اختصار آنها را معرفی نمايم.
کتاب دو جلدی سيستم های هيدرولوژيکی مدلسازی بارندگی - رواناب که در سالهای 1988 و 1989 توسط پروفسور ويجی پ. سينگ نوشته شده بود اخيرا با ترجمه بسيار خوب و روان آقای دکتر محمد رضا نجفی توسط انتشارات دانشگاه تهران با 1056 صفحه در دو جلد و با قيمت کل 5300 تومان عرضه شده است. عليرغم قدمت زمان نگارش , با توجه به ارزش و اعتبار مطالب و محتوای کتاب مطالعه آنرا به دانشجويان و دانش پژوهان علوم آب توصيه می کنم.
کتاب سيستم تحليل رودخانه که در واقع ترجمه راهنمای کاربران نرم افزار HEC-RAS 3,0,1 می باشد نيز توسط آقايان جبلی فرد و ... ترجمه شده و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امير کبير در 371 صفحه و به قيمت 2500 تومان عرضه شده است. مطالعه اين کتاب را که يکی از سه کتاب راهنمای نرم افزار هکراس است جهت يادگيری استفاده از اين نرم افزار رايگان و قدرتمند توصيه می کنم. بديهی است دو کتاب ديگر Hydraulic Reference Manual و Application Guide که به تشريح مبانی محاسبات و چگونگی استفاده از نرم افزار با مثالهای کاربردی پرداخته است از طريق سايت مرکز مهندسی هيدرولوژی ارتش امريکا بصورت فايلهای پی دی اف قابل داون لود می باشند.( جهت داون لود و نصب نرم افزار هکراس و کتب راهنمای آن ميتوانيد از لينک نرم افزارهای کاربردی در سايت ايران هيدرولوژی استفاده نماييد ) .
ضمنا مطالعه سه کتاب ارزشمند زير را نيز به علاقمندان مطالعات آبهای سطحی توصيه می کنم.
1 - Kinematic Wave Modeling in Water resources,Surface - Water Hydrology
By : Vijay P. Singh - 1998 - 2272 Pages
بنظر من اين کتاب کاملترين منبع برای فهم مدلهای هيدروليکی آبهای سطحی می باشد.
قيمت اين کتاب 360 دلار است که متاسفانه برای دانشجويان ايرانی بسيار گران می باشد . اميد آنکه ترجمه فارسی اين کتاب ارزشمند با همت يکی از اساتيد ايرانی هر چه زودتر با قيمتی مناسب در اختيار دانشجويان و دانش پژوهان قرار گيرد.
2 - Practical Aspect of Computational River Hydraulics
By : J. A. Cunge , F. M. Holly ,... - 1994 - 420 Pages
اين کتاب بطور مختصر و مفيد مبانی و روشهای کاربردی محاسباتی در هيدروليک رودخانه را تشريح کرده است.
3 - Dam Breach Modeling Technology
By : Vijay P. Singh - 1996 - 242 pages
اين کتاب بطور مختصر و مفيد به مبانی مدلهای هيدروليکی و معرفی مهمترين روشهای کار آمد در برآورد رونديابی جريان سيلاب ناشی از تخريب سدها می پردازد. اين کتاب نيز مثل بيشتر کتابهای نگاشته شده توسط پروفسور سينگ گران بوده و قيمت آن در حال حاضر 167 دلار می باشد.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List