قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, March 10, 2003

٭ کتاب خود آموز نرم افزار Arc View GIS

در پاسخ به نامه الکترونيکی آقا يا خانم دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی منابع طبيعی - محيط زيست دانشگاه تهران با نام مستعار پاراش پاراش در خصوص معرفی منبعی فارسی برای يادگيری نرم افزار آرک ويو جی آی اس و ميکرو استيشن با توجه به جستجو در سايت کتاب رايانه به اطلاع می رساند که خوشبختانه خودآموز نرم افزار Arc View GIS توسط آقای کامبيز برنا در تاريخ 4/2/81 به همت انتشارات ارس رايانه در 240 صفحه و به قيمت 1800 تومان به زيور طبع آراسته شده و در دسترس دانش پژوهان می باشد. متاسفانه با توجه به عدم حضور اينجانب در ايران اطلاعات من در خصوص ساير منابع احتمالی آموزش اين نرم افزار و نرم افزارهای آرک اينفو و ميکرو استيشن ورژن هفت و يا بالاتر به زبان فارسی بسيار محدود بوده و جستجوی اينجانب برای کسب اطلاع از طريق اينترنت در اين زمينه به نتيجه نرسيد.
به احتمال بسيار زياد جزوات آموزشی ارزشمندی توسط اساتيد دانشگاه ها جهت تدريس اين نرم افزارها در دروس مختلف تهيه شده که اينجانب متاسفانه اطلاعی از آنها ندارم لذا از اساتيد. محققين. دانش پژوهان و يا دانشجويانی که در اين خصوص اطلاعات بيشتری دارند تقاضا می شود مراتب را ( نام و امکان تهيه کتب و يا جزوات آموزشی به زبان فارسی ) جهت معرفی به ايشان و ساير علاقمندان از طريق ای ميل و يا نگارش آن در بخش Comments در زير اين نوشتارمعرفی نمايند.

ضمنا استفاده از سايت کتاب رايانه را جهت اطلاع از عناوين جديدترين کتب چاپ شده در ايران و يا جستجودر ليست کتابهای فارسی چاپ شده و ... به همه دانشجويان و دانش پژوهان توصيه می کنم.
با تشکر
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List