قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Tuesday, April 08, 2003

٭ کتاب نرم افزار Arc-Info

باطلاع دانشجويان و دانش پژوهان عزيز می رسانم که کتاب نرم افزار Arc - Info نگارش آقای ابوالفضل رنجبر
در تاريخ 25/11/1381 توسط نشر انگيزه و در 192 صفحه و با قيمت 1700 تومان به چاپ رسيد.
با توجه به عدم دسترسی اينجانب به کتاب مزبور از اظهار نظر در خصوص کيفيت آن معذورم اما لازم بذکر است که اين کتاب اولين کتاب فارسی منتشر شده در خصوص اين نرم افزار قوی. سودمند و پر کاربرد در علوم نقشه برداری و تهيه انواع نقشه های کاربردی ديجيتال با استفاده از Arc - Info می باشد.
بديهی است برای استفاده بهينه از نرم افزار آرک اينفو بايد استفاده از ديجيتايزر و ساير ابزارهای جانبی برای کاربر امکان پذير باشد. قاعدتا اين نرم افزار و ابزارهای جانبی مورد نياز آن در مراکز آموزشی . تحقيقاتی و يا اجرايی موجود می باشند.
کاربرد آرک اينفو و آرک ويو و قابليت استفاده از آنها توام با نرم افزارهای هکراس - هک اچ ام اس - مايک 11 و ... از موارد پر کاربرد در مهندسی و مديريت منابع آب می باشد.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List