قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Tuesday, April 08, 2003

٭ لينکهای جديد

پنج لينک جديد را به مجموعه لينکهای دائمی اين وبلاگ اضافه کرده ام که اميدوارم مورد توجه و استفاده قرار گيرد.

سايت SAHRA به مديريت پروفسور سروشيان از دانشگاه آريزونا که علاوه بر موارد متعدد علمی حاوی جديد ترين اخبار مربوط به هيدرولوژی نواحی خشک و نيمه خشک می باشد.

سايت Iran Rivers ( حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و سواحل ايران ) که توسط کميته ملی کاهش آثار بلايای طبيعی و سازمان مديريت منابع آب و مهندسين مشاور کريت کارا راه اندازی و اداره می شود.

سايت IRAN Meteorology مربوط به سازمان هواشناسی ايران که علاوه بر آمار و اطلاعات هواشناسی و اقليمی ايران حاوی مطالب آموزنده و مفيدی برای علاقمندان می باشد.

سايت Persian Desert که توسط شرکت مهندسی طلوع وبا همکاری فرمانداری شهرستان آران و بيدگل - اداره منابع طبيعی شهرستان آران و بيدگل - مرکز تحقيقات بيابانزدايی کاشان (دکتر حسين بتولی)- شورای اسلامی شهرستان آران و بيدگل - و شورای انفورماتيک شهرستان آران و بيدگل راه اندازی شده و اداره می شود و به معرفی کوير مرکزی ايران و شهرهای حاشيه کويراختصاص دارد و حاوی مقالات و تصاوير خوبی در رابطه با کويرزدايی ، آثار باستانی ، جاذبه های گردشگری کوير ، گياهان و جانوران کويری و صنايع دستی کويرنشينان و... می باشد.

سايت EWRC که توسط دفتر تحقيقات آب و محيط زيست دانشگاه صنعتی شريف راه اندازی شده و حاوی مطالب علمی ارزشمندی می باشد. در بخش انتشارات اين سايت تعدادی از مقالات و ... اعضای اين دفتر معرفی شده است که برخی از مقالات ( و متاسفانه نه همه آنها و ساير گزارشات معرفی شده ) قابل داون لود می باشند.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List