قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, April 18, 2003

٭ روش يادگيری سريع نرم افزارهای HEC

در پاسخ به سوال دوست عزيزم جناب آقای هادی نادری خجسته در خصوص چگونگی ياد گيری و استفاده بهينه از سری نرم افزارهای HEC از قبيل هکراس . هک ژئوراس . هک اچ ام اس . هک ژئو اچ ام اس . هک اف د آ و هک دی اس اس در پروژه های مهندسی منابع آب و آبخيزداری با توجه به اهميت پاسخ اين سوال برای کارشناسان و دانشجويان علاقمند مناسب دانستم که پاسخ ايشان را در وبلاگ درج کنم تا شايد مورد استفاده ساير خوانندگان محترم نيز قرار گيرد و در ضمن امکان استفاده از اطلاعات و نظرات متخصصان محترم برای خوانندگان محترم فراهم گردد. به نظر اينجانب سريعترين و آسانترين راه يادگيری اين نرم افزارها شرکت در کلاسهای آموزشی آنها ( در صورت وجود ) می باشد. در صورت عدم وجود کلاس های آموزشی توصيه ميکنم که :
ابتدا کتابچه Reference نرم افزار مربوطه را مطالعه کنيد تا با چگونگی روش ها . روابط و معادلات مورد استفاده در نرم افزار ها برای حل مسايل آشنا شويد ( مرور دانسته های شما در دروس مختلف هيدرولوژی و هيدروليک و ... ) .
سپس به مطالعه سريع Users Manual نرم افزار مربوطه اقدام کنيد تا با کليات چگونگی ساختار رابط کاربر گرافيک نرم افزارها . وارد کردن داده ها و نمايش نتايج محاسبات و ... آشنا شويد.
و در نهايت به مرور دقيق و کامل کتابچه Applications Guide نرم افزار مربوطه همراه با اجرای مثالهای آن بر روی کامپيوتر بپردازيد تا با ريزه کاری ها و جزييات دقيق استفاده از اين نرم افزارها در پروژه های اجرايی آشنا گرديد.
دراين مرحله شما قادر خواهيد بود از نرم افزار مورد نظر در پروژه های مطالعاتی و اجرايی خود استفاده نماييد.

از عموم علاقمندان تقاضا دارد در صورتی که از وجود کلاسهای آموزشی و يا نسخه فارسی راهنماهای مربوط به اين نرم افزار ها اطلاع دارند موارد مربوطه را جهت استفاده ساير علاقمندان بطور کامل در قسمت Comments اين نوشتار بنويسند.
با سپاس


........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List