قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, May 08, 2003

٭ جشن تولد دانشگاه ما
اين هفته جشن صد و هفتاد و پنجمين سالروز تاسيس دانشگاه صنعتی درسدن ساير وقايع دانشگاه را تحت تاثير خود قرار داده است. هر چند 175 سال سابقه چندان زيادی برای يک دانشگاه در آلمان و اروپا نيست اما در ميان دانشگاه های صنعتی ( فنی ) می توان دانشگاه صنعتی درسدن را يکی از قديمی ترين دانشگاه های صنعتی آلمان محسوب نمود.
دانشگاه صنعتی درسدن در سال 1982 بوسيله Wilhelm Gotthelf Lohrmann و با نام مدرسه صنعتی درسدن تاسيس شد و . تاريخچه تاسيس و توسعه دانشگاه صنعتی درسدن
ايکاش کسی راجع به تاريخ علم و فعاليت های دانشگاهی در ايران بيشتر تحقيق ميکرد تا ما ايرانيان دانشگاه تهران را با تنها هفتاد و چند سال قدمت اولين دانشگاه ايران نمی خوانديم. راستی کسی ميداند که قديميترين دانشگاه ايران چه دانشگاهی است و اولين بار در چه مکانی و تحت چه نامی و در چه سالی و توسط چه کسی فعاليت خود را آغاز کرد؟ منظورم دانشگاه های با سيستم جديد فعلی نيست بلکه همان سيستم های آموزشی قديمی است که در گذشته های دور وجود داشته و ثمره آن دانشمندان بزرگی است که از مفاخر علمی ما محسوب می شوند. افراد معروفی چون حکيم عمر خيام منجم و رياضيدان و شاعر - ابوريحان بيرونی - رازی - بوعلی سينا و يا دانشمندانی که کمتر با نامشان آشنا هستيم مانند ابو حاسب کرجی که در بيش از هزار سال پيش کتاب ارزشمند استخراج آبهای زير زمينی را نوشت که بسياری از اصول مطروحه او هنوز هم معتبر است. بهر حال لابد اين بزرگان کتابها يشان را بدين دليل نوشتند که منبعی برای استفاده شاگردها يشان باشد. به نظر شما اينطور نيست ؟
لطفا اطلاعات ارزشمند خود را در قسمت کامنت زير همين مطلب مرقوم نمايد.
با سپاس .........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List