قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Wednesday, May 28, 2003

٭ وسعت جنگل درايران از۱۸ ميليون هكتار به هفت ميليون هكتار و
كيفيت چوب ها از درجه يك به دو،سه و چهار رسيده است .


معاون سازمان محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور ديروز خواهان توقف كامل بهره برداري تجاري از جنگل هاي شمال شد و تأكيد كرد: مديريت فعلي توفيقي در حفظ و توسعه جنگل ها نداشته است .
انوشيروان نجفي در گفت وگو با ايرنا با ارائه آماري از ميزان توليد و برداشت چوب از جنگل هاي شمال گفت : توجه به شاخص هاي ملموس نشان مي دهد كه جنگل هاي شمال از نظر كمي و كيفي پسرفت داشته اند.
وي با استناد به آمار ارائه شده توسط فائو افزود: وسعت جنگل درايران از۱۸ ميليون هكتار به هفت ميليون هكتار و كيفيت چوب ها از درجه يك به دو،سه و چهار رسيده است
معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور تأكيد كرد كه اين سازمان توان كافي براي حفاظت از تمام جنگل هاي شمال را دارد. !!!
نجفي ، درباره مصوبه اخير شوراي عالي حفاظت محيط زيست گفت : نصف جنگل هاي شمال يعني در حدود يك ميليون هكتار حفاظتي در نظر گرفته شده است و سازمان حفاظت محيط زيست در محدوده خود قوانين مخصوص را اعمال خواهد كرد.
اين مقام مسئول با رد نظر كساني كه مي گويند حفاظتي شدن جنگل هاي شمال مشكل اشتغال بوجود مي آورد، گفت : اصل اشتغال در مرحله تبديل است نه قطع درخت و ما بايد چوب مرغوب را از خارج وارد كنيم .
وي افزود: بهره برداري با مجوز عوارض جانبي شديدي دارد و اگر مسائلي چون احداث شش هزار كيلومتر جاده جنگلي و ورود پيمانكاران و عدم نظارت كافي و ورود شبكه قاچاق را درنظر بگيريم ميزان تخريب بهتر مشخص مي شود.
به گفته وي ، توليد سالانه جنگل هاي شمال سه ميليون متر مكعب و معادل مصرف حدود هشت هزار خانوار جنگل نشين است در حالي كه حدود دو ميليون متر مكعب برداشت چوب نيز توسط قاچاقچيان و شركت هاي مجوزدار صورت مي گيرد.
نجفي ، جنگل هاي شمال را از جنگل هاي قديمي و گرانبهاي دنيا خواند و گفت :بسياري از گونه هاي فسيل شده اروپا در اين منطقه يافت مي شود و مي توان آنها را فسيل زنده ناميد چرا كه تنوع زيستي بالايي دارد.
متن خبر به نفل از روزنامه همشهری مورخ 7 خرداد 1382

توضيح نگارنده :
هرچند متاسفانه سازمان محيط زيست خود نيز کارنامه روشنی در حفاظت از محيط زيست کشور ندارد ( کسب مفام 104 در پايداری محيط زيست به نفل از نوشته 21 اسفند 1381 انجمن حمايت از حيوانات ) اما وضع اسف بار و غير قابل انکار مديريت جنگلها در کشور نيازمند بازنگری جدی است چراکه که آسيب های وارده به جنگلهای کشور علاوه بر خسارات مالی هنگفت برای کشور تبعات جانی خطرناکی برای مردم دارد. وقوع و تکرار بيش از حد سيلهای مخرب و رانش ها و لغزش های بزرگ حتی در مناطق جنگلی شمال کشور گواهی صادق بر اين مدعاست.
مرا جز از نوشتن کاری بيش بر نيايد هر چند که به تجربه دريافته ام که : گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جايی نرسد فرياد است.







........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 



Danshjoo List