قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Tuesday, May 27, 2003

٭ مکان يابی استفاده از انرژی خورشيدی با استفاده از GIS

در پاسخ به سوال جناب آقای بياتی دانشجوی کارشناسی ارشد اقليم شناسی در خصوص مکان يابی استفاده از انرژی خورشيدی با استفاده از GIS اولا بايد بگويم که هرچند اين موضوع دقيقا در تخصص من نيست اما با توجه به آشنايی اينجانب با توانايی های نرم افزار آرک ويو و چگونگی اساس مکان يابی با استفاده از اين نرم افزار و همچنين آشنايی مختصر اينجانب با مسايل هوا و اقليم شناسی بعلت تدريس اين درس بمدت 5 سال به خود اجازه ميدهم نظراتم را در اين خصوص بيان نمايم :

قبل از هر چيز ابتدا با استفاده از موتورهای جستجو سوابق تحقيق را بررسی کنيد و پس از شناسايی و طبقه بندی مهمترين عوامل موثر در اين مطالعه :

1- با استفاده از آمار ايستگاه های سينوپتيک هواشناسی زمان و شدت تابش خورشيد و توزيع آن در ماه های مختلف سال را برای تک تک ايستگاه های هواشناسی منطقه مورد بررسی استخراج نماييد
2- ساير اطلاعات مورد نياز و مهم در مطالعه ( از قبيل مراکز جمعيتی مصرف کننده - سهولت دسترسی به منطقه و ... ) را بررسی کرده و نتايج رابصورت جداول منظم در آرک ويو وارد نماييد
3- با توجه به ملاحظات اقتصادی و مهندسی حداقل های لازم برای شرايط ايجاد تاسيسات انرژی خورشيدی را تعيين کنيد
4- با تلقيق داده های عوارض ( نقشه يا عکس ) و خصوصيات ( جداول تعيين کننده مشخصات موردنظر ) و حداقل های تعيين شده برای طراحی نقاط مورد نياز را تعيين نماييد

تا اين قسمت کار بسيار آسان است و جزء کاربردهای ساده جی آی اس محسوب ميشود. پيشنهاد ميکنم با آموختن زبان برنامه نويسی آونيو که برای تهيه برنامه های کاربردی و گنجاندن آن در آرک ويو ميباشد برنامه کوچکی بنويسيد که شرايط مکان يابی برای مطالعات مشابه را بصورت خودکار فراهم کند.
با توجه به توضيحات کلی اينجانب برای اطلاع از جزييات کار لطفا از نظرات ارزشمند اساتيد محترم خود در دانشکده استفاده نماييد.
موفق باشيد
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List