قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Saturday, June 07, 2003

٭ خود آموز جديدترين ويرايش نرم افزار هک راس

خود آموز نرم افزار هک راس 3.1.1 را در قالب فايلهای پاور پوينت از اين صفحه در سايت NRSC داون لود بوده و شما بدون نياز به معلم می توانيد کار با اين نرم افزار مهندسی را فرا گيريد. برای داون لود دروس مربوطه کافيست با استفاده از نوار پيمايش به پايين صفحه برويد .
اين دروس تحت عنوان Introduction to HecRAS Course ( دروس مقدمه ای بر هک راس ) در قالب دوازده درس ( پاور پوينت و پاور پوينت زيپ شده ) قابل داون لود می باشد. اين دروس بصورت مصور و بزبان انگليسی می باشد.
متاسفانه من فرصت ترجمه و ارايه اين دروس به زبان فارسی را ندارم اما توصيه ميکنم اگر کسی فرصت انجام اين کار را دارد حد اقل اين دروس را با همين قالب فعلی ترجمه نمايد. برای اين کار کافيست تنها با استفاده از نرم افزار پاور پوينت متون ترجمه شده فارسی را جايگزين متون انگليسی مبنا نموده و بعضا جای متون و شکلها را تعويض نماييد ( شکلها در سمت چپ و متون در سمت راست قرار داده شوند ).
بديهی است استفاده از مثالهای رودخانه های ايران و افزودن نکات و يا دروس اضافی و تکميلی بر اين دروس توسط مترجم متخصص می تواند بر سطح کيفی دروس بيافزايد.

با آرزوی ايرانی هر روز آبادتر از ديروز
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List