قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, July 11, 2003

٭ سوپر جاذبها

منبع : وبلاگ آبياری و زهکشی
سوپر جاذبها موادی هستند که قادرند تا چندين برابر وزن (بعضی از آنها تا صد برابر وزن خود آب جذب می‌کنند)خود آب جذب نمايند. امروزه استفاده از اين مواد در کشورهای صنعتی رواج يافته و در کشورهای در حال توسعه نيز در گلخانه‌ها استفاده می‌شود . اين مواد با خاک اطراف ريشه مخلوط شده و بعد از آبياری زمين آب را جذب می‌نمايد و به مرور در اختيار گياه قرار می‌دهد و بدين وسيله از هدر رفتن آب و نفوذ آن به اعماق غير قابل دسترس گياه جلوگيری می‌کند . در نتيجه به علت افزايش دور آبياری استهلاک و هزينه عمليات نيز کاهش می‌يابد .

نگارنده محترم بلاگ آبياری و زهکشی سوالی مطرح کردند که در باره سوپر جاذب ها چه ميدانيد ؟ من تلاش کردم آنجا چند لينک در اين خصوص قرار دهم که متاسفانه از نظر فنی امکان پذير نبود. تلاشم برای آدرس دادن هم چندان موفق نبود چون آدرسها بدون فاصله نوشته ميشوند پس بناچار نظر و مطلبم را در اينجا دوباره مينويسم.

مطالعات سوپر جاذب ها در مرحله تحقيقاتی می باشد و متاسفانه هنوز توليد آنها بطور انبوه برای کشاورزی و يا بيابان زدايی اقتصادی نمی باشد هر چند استفاده از جاذب ها درباغبانی ( گلکاری ) - پوشک کودکان و ... رايج است. تحقيق در اين خصوص را عمدتا شيميدانها انجام ميدهند. برای اطلاعات بيشتر در خصوص استفاده از سوپر جاذب ها لينکهای زير را مشاهده فرماييد
سوپر جاذب ها
مطلبی ديگر در خصوص پليمر های سوپر جاذب
برای اطلاعات بيشتر لطفا از طريق موتور جستجوی گوگل اقدام فرماييد.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List