قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Wednesday, July 30, 2003

٭ رژيم رطوبتی و حرارتی خاک

خواننده گرامی جناب آقا سعيد
هر چند شايسته تمجيد شما نيستم اما از نظر لطف شما سپاسگذارم. در مورد سوال شما در خصوص نرم افزار تعيين رژيم رطوبت و حرارت خاک اطلاعات من کامل نيست و من تنها مقاله ای که من در اين خصوص خوانده بودم مقاله ارزشمند مدل شبيه سازی NEWHALL بوده که لينک داون لود فايل پی دی اف آن را برايت گذاشته ام.
همچنين بررسی مدل و نرم افزار MM5 و خود آموز استفاده از آن که توسط مرکز ملی تحقيقات اتمسفری امريکا که برايگان قابل دسترس و داون لود است را به شما توصيه ميکنم.
برای راحتی کار لينک خود آموز مدل بصورت HTML را اينجا قرار ميدهم لطفا لينک فصل هشتم خود آموز تحت عنوان MM5 را مطالعه فرماييد.
ضمنا تقاضا دارم اگر کسی اطلاعات بيشتری در اين خصوص دارد لطفا مراتب را مستقيما به آقا سعيد اطلاع دهد. آدرس پست الکترونيک ايشان در زير نوشته ايشان در بخش نظر بازديد کنندگان موجود ميباشد.
موفق باشيد........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List