قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, July 21, 2003

٭ دروس تخصصی بزبان آلمانی

با توجه به استقبال خوانندگان محترم از معرفی لينک درس هيدرولوژی دانشگاه صنعتی برانشوايک و درخواست معرفی لينکهای بيشتر در اين خصوص امروز به معرفی چند مجموعه درسی آلمانی ديگر خواهم پرداخت :

۱ - دروس هيدرولوژی آبهای سطحی - GIS - هيدروليک - مورفو ديناميک - روشهای نزديک به طبيعت اصلاح آبراهه ها - شبيه سازی در هيدرولوژی و ... از مجموعه دروس دانشگاه صنعتی هامبورگ - هاربورگ

۲ - دروس هيدروليک ۱ : مقدمه ای بر هيدرومکانيک - دروس هيدروليک ۲ : هيدرومکانيک کاربردی - سوالات امتحانی و حل آنها همراه با تکاليف درسی بررسی پروفيل سطح آب - دروس مقدمه ای بر هيدرولوژی و هيدرولوژی نظری از مجموعه دروس دانشگاه صنعتی مونيخ و لينک دروس هيدروليک ۳ - جريان غيردايمی - هيدروليک آبهای زير زمينی باز هم از دانشگاه صنعتی مونيخ

۳ - مقدمه ای بر روشهای دورسنجی ديجيتال با کاربرد در علوم زمين از سری دروس دانشگاه مونستر

۴ - خود آموز ژئو اينفورماتيک دانشگاه پوتسدام ( آرک ويو - آرک اينفو )

۵ - مجموعه دروس خود آموز جی آی اس

۶ - جزوه درسی هيدرولوژی مهندسی دانشگاه صنعتی دارمشتات ( بصورت فايل pdf ) .


ضمنا با تشکر از خوانندگان محترم :
- احتراما باستحضار ميرسانم که اينجانب دانشجوی مقطع دکتری هيدرولوژی هستم و تقاضا دارم از عنوان دکتر برای ناميدن من استفاده نفرماييد.
- موضوع تز دکتری من در خصوص رونديابی تحليلی و عددی سيلابهای ناگهانی ( Flash Floods ) در مسيل ها می باشد .
- متاسفانه جستجو های من برای يافتن و معرفی منابع درسی فارسی تاکنون بی نتيجه بوده است.
- متاسفانه فعلا بدليل مشغله زياد امکان تهيه و تگارش دروس آن لاين بزبان فارسی را ندارم اما اگر عمری باشد و فرصتی دست دهد پس از اتمام تحصيل مجموعه های خود آموز آن لاين و قابل داون لود در خصوص مدلسازی در هيدرولوژی - استفاده از مدلهای کامپيوتری در هيدرولوژی و ... را در قالب فايلهای پاور پوينت - پی دی اف و ... تهيه کرده و در شبکه اينترنت قرار خواهم داد.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List