قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, August 08, 2003

٭ مدل کامپيوتری CatchmentSIM-GIS

مدل کامپيوتری CatchmentSIM-GIS يک مدل رايگان تحليل هيدرولوژيک بر اساس پارامترهای سه بعدی توپوگرافيک سيستم اطلاعات جغرافيايی است که بطور اتوماتيک مرز حوزه های آبخيز و زير حوزه ها را ترسيم کرده و خصوصيات فيزيوگرافی آنها را محاسبه ميکند و ...

توجه داشته باشيد که قبل از داونلود رايگان نرم افزار بايد بعنوان کاربر جديد ثبت نام نماييد.
پس از ثبت نام رايگان ميتوانيد جديدترين ويرايش اين نرم افزار و راهنمای خود آموز پی دی اف آنرا همراه با دو پکيج ديگر خود آموز با نمايش متحرک ( فيلم آموزشی ) داونلود نماييد. حجم کل اين نرم افزار و خودآموزهای آن 12.2 مگابايت است.
اطلاعات بيشتر در خصوص برنامه و دانلود آن.

با توجه به سرعت و دقت بسيار خوب اين نرم افزار در انجام محاسبات فيزيوگرافيک حوزه های آبخيز و امکان ترسيم نقشه ها و نمودارهای مورد نياز و همچنين امکان استفاده از نتايج آن در برنامه HEC-HMS و ... استفاده از اين نرم افزارهای بسيار مفيد را به همه آبخيزداران و مهندسان منابع آّب توصيه ميکنم.

بنظر ميرسد که با توجه به پيشرفت های قابل توجه برنامه های کامپيوتری و کاربرد وسيع آن در علوم مختلف و لزوم آموزش نکات جديد به دانشجويان برای افزايش بهره وری از امکانات - بودجه -کاهش زمان انجام مطالعات و ... در پروژه های اجرايی کشور و همچنين عدم توانايی مالی اکثريت دانشجويان در خريد کامپيوتر بايد تجهيز و توسعه هر چه بيشتر و بهتر مراکز کامپيوتر دانشگاه ها و دانشکده ها و در صورت امکان گروه های آموزشی در دستور کار مسئولين وزارت علوم - تحقيفات و فناوری و روسای دانشگاه ها قرار گيرد.

بنظر من نقش کامپيوتر در علوم فنی و مهندسی را ميتوان با امکان دسترسی به آب در طبيعت مقايسه نمود. هر چه آب بيشتر در دسترس باشد طبيعت سرسبز تر و آبادتر خواهد بود و بالعکس.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List