قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, October 31, 2003

٭ پيامی از دوست

نامه ای از دوست عزيزم جناب آقای مهندس کبودوند پور اولين عضو هيات علمی و بنيانگذار رشته های منابع طبيعی دانشگاه کردستان دريافت داشتم که حاوی پيام تبريک ايشان به فارغ التحصيلان رشته های منابع طبيعی دانشگاه کردستان و ... آقای مهندس حسنلو بعنوان فارغ التحصيل اولين دوره دانشجويان منابع طبيعی دانشگاه کردستان و پذيرفته شده در دوره دکتری بود که بنابه فرموده ايشان در اينجا درج ميگردد.

Dear Folks
Ba Salaam
Hereby, I would like to extent my warmest congratulations to those friends who are pass successfully Master and Ph.D. National Exam specially Mr. Hassanlou (Sorry about misspelling). As one of the member of Natural Resources academic board at Kurdistan University I am very proud of you and I am very delight because of your progress. As first generation of the Kurdistan University graduated student, you have done a pretty job and I wish you all the best and more promotion in future and also I wish a very shiny future for all the natural resources Students as well. Once again, congratulation and God blessed you
Cheers
Shahram Kaboodvandpour

لازم ميدانم چند نکته ای راجع به دوست عزيزم جناب آقای مهندس کبودوندپور و سوابق ايشان ذکر کنم .
آشنايی ما برميگردد به مهرماه سال ۱۳۶۶ در دانشکده منابع طبيعی گرگان که امروزه به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان تبديل شده است. مثل همه دانشجويان جديد الورود کنجکاو و شاد بوديم و آرزوهای بزرگی در سر داشتيم
بهر تقدير ما در خوابگاه دانشجوِيی هم اتاق شديم و نه تنها تمام اين چهار سال را با هم گذرانديم که در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تربيت مدرس و پس از آن بعنوان همکار در دانشگاه کردستان در کنار هم بوديم تا اينکه دست تقدير ما را جهت ادامه تحصيل به استراليا و آلمان کشاند .
( ايشان در رشته مديريت و اکولوژی حياط وحش دانشگاه Queensland استراليا در مقطع دکتری در حال ادامه تحصيل ميباشند )
شايد باورش برايتان سخت باشد اما از همان زمانی که ما دانشجوی دوره کارشناسی بوديم مهندس کبودوندپور فکر تاسيس دانشکده منابع طبيعی برای دانشگاه کردستان ( دانشکده تربيت دبير سنندج آنزمان ) را در سر داشت و از من که دانشجوی دوره کارشناسی بودم قول همکاری گرفت ! جالب آنکه در آن زمان تنها دو دانشکده منابع طبيعی گرگان و کرج در ايران وجود داشت
امروز ما باز هم آرزوهای ديگری در سر داريم و دور نيست روزی که شما تحقق آرزوی مشترک بعدی ما را در هنگام جشن فارغ التحصيلی دانشجويانمان در مقطع دکتری در دانشگاه کردستان شاهد باشيد.
تنها بايد اميدوار بود و با توکل به خدا تلاش کرد
بديهی است که اين پيشرفتها ممکن نبود - نيست و نخواهد بود مگر با تلاش و همت ساير اعضای محترم هيات علمی و کارکنان زحمتکش دانشگاه که در اينجا امکان نام بردن ازهمه آن عزيزان نيست بهر حال گفتنی زياد است و فرصت محدود پس تنها به ذکر خاطره ای با مهندس کبودوند بسنده ميکنم
در اولين سالی که ما به محل ساختمانهای جديد و ناتمام دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه کردستان رفتيم و قرار بود در آنجا از دانشجويانمان ثبت نام کنيم و کلاسها را برگزار کنيم و ... دانشکده آب نداشت و برقش هم با موتور برق بود . حياط دانشکده همانطور که دانشجويان آنزمان بخاطر می آورند مثل جبهه جنگ پر بود از خاکريزهای ناشی از تسطيح و خاکبرداری و ... و طبيعتا بعلت فاصله دانشکده از ساختمانهای مرکزی دانشگاه حتی به نظافت آن نيز کمتر توجه می شد.
( در آنزمان ما اتاقهايمان را خودمان تميز ميکرديم ).
مدتی قبل از شروع ترم تحصيلی از خدمات دانشگاه تقاضا کرده بوديم کلاسها را تميز کنند و گرد و غبار از روی ميزها بزدايند و ...
يک روز قبل از شروع کلاسها برای کنترل به اتفاق مهندس کبودوند به دانشکده رفتيم و ديديم متاسفانه کلاسها همچنان کثيف و ميزها غبارآلود هستند. انصاف نديديم که دانشجويانمان اولين روز تحصيل خود در دانشگاه را چنين بخاطر بسپارند. آستين ها را بالا زديم و کلاسهايمان را شستيم و پنجره ها و ميزها را تميز کرديم و فردای همانروز در همان کلاسها به تدريس پرداختيم.

و امروز خدای راسپاس ميگوييم که فرصت اين خدمت را به ما عطا کرد ورنه بقول دوست عزيزم جناب آقای مهندس طالب علی بنيانگذار دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه کردستان ديگران اين کار را هرچند شايد وقتی ديگر به انجام ميرساندند.
به اميد موفقيتهای روز افزون برای دانشجويان - فارغ التحصيلان - اساتيد و کارکنان محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه کردستان و با تقديم خالصانه ترين سلامها به مردم خوب کردستان ايران
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List