قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Sunday, November 09, 2003

٭ مهندس فتاحی

با توجه به شناخت کامل اينجانب از جناب آقای مهندس فتاحی در طی چهارسال تحصيل در دوره کارشناسی مهندسی مرتع و آبخيز داری در دانشگاه کردستان و با توجه به آشنايی اينجانب با ساير اساتيد ايشان در دوره کارشناسی ارشد مرتع داری در دانشگاه تربيت مدرس اينجانب با کمال افتخار صلاحيت علمی و اخلاقی ايشان را برای عضويت در هيات علمی دانشگاه همدان ( ملاير ) گواهی ميکنم.
نگاهی کوتاه به سوابق درخشان علمی ( آمورشی - تحقيقاتی ) و مديريتی ايشان گواهی بر اين مدعاست که گوشه ای از آنها عبارتند از
1 - همکاری در اجرای بخش عملی دروس هواشناسی . هيدرولوژی با گروه مرتع و آبخيز داری دانشگاه کردستان بصورت افتخاری و تحت نظارت اينجانب.
2 - همکاری فعال و موثر در اجرای طرح پژوهشی مصوب دانشگاه کردستان تحت عنوان تجزيه و تحليل منطقه ای سيلاب در حوزه آبخيز سيروان تحت نظارت اينجانب
3 - علاقمندی و اشتياق فراوان ايشان به فهم دقيق مطالب آموزشی و اجتناب از تحليل سطحی مسايل علمی
4 - تاسيس انجمن علمی دانشجويان منابع طبيعی دانشگاه کردستان و برگزاری کنفرانس های علمی دانشجويی و ...

اينجانب بعنوان دوست - معلم و مدير گروه آموزشی ايشان در دوره کارشناسی اعتقاد دارم که توانايی های علمی و پشتکار مثال زدنی آقای مهندس فتاحی همراه با اشتياق ايشان به تعليم و تحقيق بی ترديد در آينده منشا اثراتی قابل توجه برای دانشکده محل خدمت ايشان خواهد بود.

جای تاسف است که در دانشکده خودمان امکان جذب ايشان را نيافتيم اما اميد داريم که در عصر ارتباطات از نتايج فعاليتهای ايشان در دانشگاه همدان بی بهره نمانيم.
با تشکر
فرنوش قاسم پور........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List