قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Saturday, December 27, 2003

٭ زلزله کرمان و بم

بنی آدم اعضای يکديگرند
که در آفرينش زيک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
سعدی


اين مصيبت بزرگ را از طرف خود و همسرم به همه مردم مصيبت ديده استان کرمان و بخصوص دوست عزيزم جناب آقای دکترلنگری تسليت ميگويم. ما را در غم خود شريک بدانيد.

تنها چهار روز پس از زلزله ۶،۵ ريشتری در کاليفرنيا که منجر به کشته شدن دو نفر آن هم در اثر ريزش يک برج ساعت ساخته شده در قرن نوزدهم ميلادی گرديد زلزله ای با شدت ۶،۳ ريشتر در بم و کرمان فاجعه ای ملی بوجود آورد. بر اساس اين گزارش بيش از بيست هزار کشته و پنجاه هزار مجروح و ... . اطلاعات بيشتر
بارها و بارها متخصصان و کارشناسان زلزله بر زلزله خيز بودن مناطق وسيعی از ايران بخصوص شهرهای واقع بر گسلهای بزرگ زاگرس و البرز هشدار داده و بر لزوم استفاده از تکنيکهای ساده ساخت و ساز ضد زلزله تاکيد کرده اند. ايکاش از زلزله رودبار کمی بيشتر می آموختيم. عزيزان اگر از اين فاجعه هم درس نگيريم باز هم فجايع بعدی غافلگيرمان خواهد کرد.

دريغ و درد که از مصايب نمی آموزيم و تنها به ناله و شيون بسنده ميکنيم. خدايا ديروز برای طبس و رودبار خون گريستيم و امروز برای بم و کرمان و نيايد آنروز که برای تهران و ... بسوگ نشينيم.

سايت پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ايران .
و اما هموطن اکنون وقت آن است که بياری هموطنانت بشتابی. شماره حساب هلال احمر ايران برای کمک به زلزله زدگان بم وکرمان
ضمنا عزيزان ساکن آلمان ميتوانند کمکهای خود را از طرق زير به هموطنان زلزله زده اهدا نمايند :

شماری از ايرانيان و ايرانی‌تباران آلمان
VINI e.V.
Konto-Nr. 771241-102
BLZ 100 100 10
Postbank Berlin
Stichwort: Direkthilfe Bam A
اگر ميل داريد كمك‌های شما برای ايجاد مركزی برای نگهداری و پوشش‌های روان درمانی كودكان و نوجوانان بكار برود هدايای نقدی خود را به همان حساب واريز كنيد اما اين بار
Stichwort: Direkthife Bam B
پول‌هايی كه به حساب بالا واريز شود ، زير نظر امضا‌كنندگان فراخوان هزينه خواهد شد.

صليب سرخ آلمان
Deutsches Rotes Kreuz
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 370 305 00
Kontonr: 41 41 41
Stichwort : Iran
Onlinespende

يونيسف
UNICEF
Sozialbank Köln
BLZ 370 205 00
Kontonr.: 300 000
Stichwort Erdbeben Iran
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List