قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, February 16, 2004

٭ برای مهندس بختيار فتاحی
و معرفی نرم افزار SWAT

بختيار عزيز : برايم نوشتی که فردا اولين روز تشکيل کلاس درس تو در دانشگاه همدان ( ملاير ) است و ... .

خدای را سپاس که فرصت خدمتگزاری دانشجويان فرهيخته وطن را نصيبت کرد. يقين دارم که تو با تکيه بر تجارب علمی و اخلاقی خود و با تلاش در ارتقاء سطح علمی اميدهای آينده کشور قدر اين نعمت را میشناسی.

بختيار عزيز : يقين دارم که دانشجويانت بهره های فراوان از دانش و معلوماتت خواهند برد و در سازندگی فردای ايران آباد نقش ارزنده ای خواهند داشت و ترديدی ندارم که در اولين فرصت ممکن تحصيل در دوره دکتری را آغاز خواهی کرد و ... .

ضمن تبريک اولين روز شروع کارت بعنوان معلم دانشگاه و با آرزوی موفقيت روزافزون برای تو و دانشجويانت جمله ای بعنوان هديه تقديمت ميکنم و آن اينکه :
هرگز ايام دانشجويی خود را از ياد مبر و با دانشجويانت چنان رفتار کن که شايسته شخصيت تو و آنان باشد.

برای تو و ساير همکاران ارجمندت ( جناب آقای مهندس نوری و ... ) در ملاير آرزوی موفقيت روزافزون دارم. بخت يارتان و گردش چرخ بر مرادتان باد.

نرم افزار SWAT
ضمنا به افتخار اولين روز شروع کار آقای مهندس فتاحی مايلم نرم افزار SWAT - Soil & water Assessment Tool - را معرفی نمايم.
نرم افزار SWAT توسط بخش تحقيقات کشاورزی USDA در تگزاس برای مدلسازی بررسی اثرات اقدامات مديريتی در حوزه های آبخيز بزرگ تهيه شده و کارايی آن در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته است.
برای دانلود رايگان اين نرم افزار و راهنمای استفاده از آن و ... می توانيد از اين لينک استفاده نماييد.

موفق باشيد . فرنوش قاسم پور........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List