قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, April 02, 2004

٭ معرفی سايت ايران هيدرولوژی

امروز سايت ايران هيدرولوژی را که اخيرا به همت جناب آقای مهندس عبداللهی راه اندازی شده مشاهده کردم. پيام تبريکی برای ايشان ارسال کردم که متاسفانه بعلت عدم همخوانی فرمت نگارش من با قسمت طرح ديدگاه های سايت ايشان قابل خواندن نيست.
لذا بمنظور معرفی اين سايت ارزشمند علمی و ارايه نظر خود در خصوص اين سايت مجددا همان پيام را در اين بخش از وبلاگ تکرار ميکنم.

جناب آقای مهندس عبداللهی
سلام.
ابتدا مايلم صميمانه ترين تبريکات خود را بمناسبت سال نو ايرانی به حضورتان تقديم دارم.
از ديدن صفحه اينترنتی سايت ايران هيدرولوژی که به همت جنابعالی بر روی شبکه اينترنت قرار گرفت بسيار خوشحال شدم چرا که اينجانب بعد از راه اندازی سايت آزمايشی با نام ايران هيدرولوژی در سال 2001 بعلت عدم حضور در ايران و در نتيجه عدم اطلاع از اخبار و رويدادهای علمی کشور امکان به روز کردن اطلاعات و تکميل آنرا _ بخصوص در بخش معرفی وقايع و رويدادهای هيدرولوژیک ايران _ نداشتم.
لذا از همانزمان نگارش و ويرايش در سايت ايران هيدرولوژی را که طبعا بايد بيشتر به وقايع هيدرولوژيکی کشور می پرداخت متوقف کرده و با راه اندازی وبلاگ قطره قطره تنها به معرفی نتايج تحقيقات و مطالعات جديد در خصوص علم هيدرولوژی پرداختم.

بسيار خرسندم که امروز به همت جنابعالی سايتی با نام ايران هيدرولوژی بنحو شايسته ای راه اندازی شده و بر روی شبکه اينترنت قرار گرفته است. لذا ضمن تبريک شروع فعاليت سايت ايران هيدرولوژی به جنابعالی بدينوسيله مراتب تشکر و سپاس خود را خدمتتان تقديم داشته و از درگاه دانای مطلق برايتان آرزوی توفيق روزافزون ميکنم.

ضمنا باطلاع ميرسانم که اينجانب با اميد به تداوم فعاليت ارزشمند جنابعالی در سايت ايران هيدرولوژی از امروز در وبلاگ قطره قطره لينک سايت ايران هيدرولوژی شما را جايگزين لينک سايت موقتی ايران هيدرولوژی خواهم کرد.

همچنين مايلم با توجه به حضور جنابعالی در ايران پيشنهاد نمايم تا در صورت امکان علاوه بر معرفی کنفرانسهای برگزار شده و يا در آستانه برگزاری بخشی از فعاليت سايت را به معرفی و انتشار بموقع فراخوان ارايه مقالات برای کنفرانسهای مرتبط با علوم آب در سطوح ملی و بين المللی اختصاص دهيد تا مشارکت بيشتر متخصصين ايرانی در کنفرانسهای داخلی را امکان پذير فرماييد.

در خاتمه ضمن تشکر از معرفی وبلاگ اينجانب در سايت ايران هيدرولوژی تقاضا دارم از آنجاييکه هنوز در حال نوشتن رساله دکتری خود ميباشم از بکار بردن عنوان دکتر برای اينجانب اجتناب فرماييد.

با سپاس و آرزوی توفيق روزافزون
ارادتمند
فرنوش قاسم پور
انستيتوی هيدرومتئورولوژی
دانشگاه صنعتی درسدن ـ آلمان

در پايان بازديد از سايت جديد ايران هيدرولوژی را به دانشجويان. کارشناسان و محققان علوم و مهندسی منابع آب توصيه ميکنم.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List