قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, May 28, 2004

٭ محاسبات عددی با مطلب

کتاب ارزشمند محاسبات عددی با مطلب آقای مولر - که سابقه استادی کرسی های علوم رياضی و کامپيوتر دانشگاه های استانفورد ـ ميشيگان و نيومکزيکو را در کارنامه درخشان علمی خود دارد - ميتوانيد از طريق اين لينک بصورت فايلهای PDF دانلود نماييد. ضمنا mfile های آموزشی کتاب مذکور را ميتوانيد از اين لينک دانلود نماييد.
نگارنده در اين کتاب مبانی محاسبات عددی و روش حل آسان آنها توسط نرم افزار MATLAB را به زبانی ساده و گويا تشريح کرده است.
مطالعه اين کتاب ارزشمند را به دانشجويان دوره های فوق ليسانس و دکتری توصيه ميکنم.
ضمنا مايلم باطلاع برسانم که ويرايش دوم Mapping Toolbox نسبت به ويرايش يک ارايه شده در مطلب ۶.۵ دارای قابليت های بسيار قدرتمندی می باشد که ميتواند مورد استفاده کارشناسان و محققان قرار گيرد. اطلاعات تکميلی
برای آشنايی بيشتر با مطلب و کاربرد آن در علوم زمين ميتوانيد ليستی از کتب آموزشی مطلب با کاربرد در علوم زمين را از طريق اين لينک مشاهده نماييد.
ضمنا بخشهايی از کتاب Climate under Cover و mfile های آن را ميتوانيد از طريق اين لينک دانلود و مطالعه نماييد.
موفق و شاد باشيد.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List