قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, June 13, 2005

٭ نگذاريم تاريخ تکرار شود

با شرکت فعال و آگاهانه در انتخابات سرنوشت خود را رقم خواهیم زد.

بخشی از سخنان دکتر معین در اصفهان
...
مردم آگاه و شريف ايران، من آمده‌ام تا از شما بخواهم كه، تلاش كنيم و نگذاريم تا بازي تاريخ باز ماجراي مشروطه و سقوط مصدق و اصلاحات ناتمام را تكرار كند.
بياييد با رأي آگاهانه كمر اين تقديرگرايي تاريخي را بشكنيم.
...
بياييد تا بازي تاريخ را نبازيم. بازي امروز بزرگ‌تر از آن است كه من برنده آن باشم، برنده اين بازي دموكراسي در ايران است. من در پي تحقق عدالت و آزادي و دموكراسي و حقوق بشر پاي به اين ميدان پررنج نهاده‌ام، رنج گفتن و شنيدن، رنج طعنه‌ها و تكفيرها، رنج بازي سرگيجه‌آور سياست، رنج ضرب و شتم ياران، همه و همه براي آن‌ است كه آزاد زندگي كنيم. در سايه آزادي هر آنچه نيكوست آرزو كنيم و براي برآوردن آنها عقل خويش را به‌كار‌گيريم.

ما در اين راه پيروزيم، از آن لحظه كه آمديم پس «حق» خود را به سادگي وانگذاريم.

متن کامل سخنرانی دکتر معین در اصفهان

همه با هم در انتخابات شرکت می کنیم و به دکتر معین رای میدهیم.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List