قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, June 20, 2005

٭ در دوم انتخابات به رفسنجانی رای دهيم.

انتخاب اول من دکتر معين بود که متاسفانه از دور رقابت ها خارج شد.
در دوم انتخابات قاطعانه از هاشمی رفسنجانی حمايت ميکنم زيرا اعتقاد دارم که:
در شرايط فعلی هاشمی تنها گزينه ممکن برای حفاظت از دموکراسی - آزادی های فردی و همچنين توسعه اقتصادی در کشور است.

بايد تحليلی واقع گرايانه از نتايج دور اول انتخابات داشته باشيم.
واقعيت اين است که تماميت خواهان قادرند با بسيج امکانات قابل توجه خود 15 تا 30 درصد آرای واجدين شرايط را به خود اختصاص دهند. اين گروه هرچند از نظر رياضی يک اقليت محسوب می شود اما همين اقليت ميتواند در يک انتخابات آزاد و دموکراتيک به عنوان اکثريت نسبی برنده انتخابات باشد.

بنابراين امروز همه چيز در گرو ايجاد يك ائتلاف ملى براى دموكراسى و توسعه پايدار است. بنظر من امروز هاشمی تنها يک فرد نيست بلکه هاشمی آخرين سنگر دفاع از حقوق ملت است.

لذا بدينوسيله از همه اعضای خانواده – دوستان – آشنايان و دانشجويان عزيزی که افتخار خدمت به آنان را داشته ام دعوت ميکنم بصورت يکپارچه و آگاهانه در انتخابات شرکت کرده و با دادن رای خود به هاشمی از حقوق شهروندی خود دفاع نمايند.

-------------
هر چند از نظر فکری با نظرات آقای احمدی نژاد شديدا مخالف هستم اما مايلم مراتب تاسف عميق خود را از عملکرد غير اخلاقی و غير دموکراتيک برخی از مدعيان آزاديخواهی در مونتاژ عکس ايشان در حالت های نامناسب و ... اعلام نمايم.
پناه بر خدا از دست چنين متدينين و چنان آزاديخواهانی.
.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List